Bwriad cychwynnol Cwmni Cletwr oedd ystyried yr ymarferoldeb a hyrwyddo ffurfio siop, garej a chaffi yng Ngwasanaethau Cletwr, Tre’r Ddôl, Ceredigion, a fyddai’n cwrdd ag anghenion y gymuned.  Bwriad y gweithgaredd cychwynnol a gefnogwyd gan y Prosiect Cynnal Y Cardi oedd cynnal cyfres o ddigwyddiadau/ gweithgareddau yn ystod Gwanwyn/Haf 2012 a fyddai’n ychwanegu at yr ymchwil farchnad ar gyfer y prif brosiect ac a fyddai’n hysbysu ac yn profi’r gefnogaeth gymunedol.

Cynhaliwyd noson gymunedol gan Gwmni Cletwr ar 28ain Mawrth pan siaradodd ymwelwyr o brosiect Cwm Trannon am eu busnes.  Cafwyd arddangosfa hefyd ynghylch amcanion prosiect Cletwr.  Roedd y diwrnod agored a gynhaliwyd ar 21ain Ebrill yn llwyddianus gan ddenu gyrrwyr a oedd yn pasio yn eu ceir a phobl leol hefyd.   Roedd y gweithgareddau a drefnwyd yn gyfle i holi amrediad eang o ddefnyddwyr a chasglu data am y gwasanaethau y gallai Cletwr fod yn eu darparu.

 

Sioe sleidiau

Cwmni Cletwr