Cefndir y prosiect

Bydd ‘Yma i Chi / Here for You’ yn wasanaeth cwnsela ar-lein am ddim a fydd yn cefnogi’r rhai 16-30 mlwydd oed sy’n gweithio neu’n byw mewn diwydiannau a lleoliadau unig drwy Geredigion. Y nod yw gwella a hyrwyddo lles ymhlith grwpiau o bobl ifanc yng Ngheredigion sydd ar hyn o bryd yn anos eu cyrraedd a’u cynnwys.

Bydd y prosiect yn:

  • Defnyddio grŵp o gwnselwyr sydd ar hyn o bryd mewn gwaith sy’n gallu cynnig ystod o brofiadau, o wahanol oedrannau, yn ddynion a merched ac yn Saesneg a Chymraeg eu hiaith.
  • Darparu gwasanaeth cwnsela ar-lein drwy fideo, llais neu destun.
  • Darparu hyfforddiant ymarferol i’r cwnselwyr. Bydd y cwnselwyr yn aelodau o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP) a byddant yn dilyn Fframwaith y BACP o ran Arfer Dda mewn Cwnsela a Seicotherapi.

Newyddion diweddaraf

Lansiodd Area 43 y gwasanaeth cwnsela ar-lein rhad ac am ddim, ‘Yma i chi/Here for You’ ar ddydd Mawrth, 31ain o Orffennaf 2018 yn Llwyncelyn.

Gellir gwneud cyswllt trwy ffonio’r llinell rhad ac am ddim 0800 0385778 neu trwy gwefan Area 43: https://www.area43.co.uk/cy/yma-i-chi/

O'r chwith i'r dde: Cyng. Hag Harris, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion; Marie Evans, Cynnal y Cardi; Lorraine Shearman Goruwchwyliwr Cwnsela; Ryan Davies, Area 43; Sally Jones, Area 43; Cyng. Rhodri Evans, Aelod Cabinet a chyfrifoldeb dros Yr Economi ac Adfywio.
O’r chwith i’r dde: Cyng. Hag Harris – Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion; Marie Evans – Cynnal y Cardi; Lorraine Shearman, Ryan Davies, Sally Jones – Area 43; Cyng. Rhodri Evans – Aelod Cabinet a chyfrifoldeb dros Yr Economi ac Adfywio.
Enghraifft o ddeunydd hyrwyddo ar gyfer y gwasanaeth cwnsela ar-lein 'Yma i Chi'.
Deunydd hyrwyddo ar gyfer y gwasanaeth cwnsela ar-lein ‘Yma i Chi/Here for You’.