Mae gan ddisgyblion Ysgol y Dderi brofiad yn barod o dyfu llysiau a’u gwerthu ar stondin yn yr ysgol. Bwriad yr ysgol yn awr yw gweithio gyda disgyblion Blwyddyn 5 a 6 i ymchwilio i draddodiadau ac etifeddiaeth sy’n gysylltiedig â pherlysiau gan gynnwys Meddygon Myddfai. Bydd y disgyblion yn tyfu perlysiau, gan ddysgu sut i’w hadnabod a’u hamddiffyn mewn ‘hebrariwm’ traddodiadol ar gyfer gwahanol rywogaethau wedi’u gwasgu. O dan arweiniad herbalydd cymwysedig a fferyllydd cosmetig byddan nhw hefyd yn paratoi rhai cosmetigau  llysieuol syml, er enghraifft, chwistrell ddŵr persawrus ag olew lemon ac eli calendula. Byddan nhw hefyd yn dylunio a chynhyrchu deunyddiau pacio ar gyfer marchnata a gwerthu’r cynhyrchion.

Er bod Ysgol Llangeitho yn ysgol llawer llai, mae gan yr ysgol glwb garddio ar ôl ysgol. Mae’r clwb yma’n cael ei arwain gan wirfoddolwyr o’r gymuned leol. Maen nhw’n awyddus i ddatblygu darn ehangach o dir yr ysgol ar gyfer tyfu ffrwythau a llysiau a’i agor i’r ysgol gyfan. Mae ganddyn nhw ddiddordeb mewn derbyn arweiniad ar ddulliau ac egwyddorion o arddio yn gynaliadwy. Y disgyblion a’r gwirfoddolwyr lleol fydd yn dylunio a chynllunio’r gweithgareddau o dan arweiniad arbenigwyr. Fe hoffai’r grŵp greu perthynas dda gyda’r siop leol er mwyn cyflenwi’r gymuned gyda ffrwythau a llysiau tymhorol. 

Bydd disgyblion sydd wedi’u dethol o’r ysgolion yn cael ymweld â’r gerddi apothecari, fferyllol a llysieuol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru i feithrin eu dealltwriaeth o wahanol fathau o arddio. Er mwyn codi eu hymwybyddiaeth o’r mathau hyn o yrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw yn ymwneud â garddio byddan nhw’n cael ymweld â busnesau eraill. Mae’r rhain yn cynnwys ymweld ag unai busnes lleol sy’n prosesu perlysiau, neu’n ymweld â chynhyrchwyr masnachol sy’n cynhyrchu ffrwythau a llysiau. Fe fyddan nhw hefyd yn derbyn ymweliadau gan bobl fusnes a phroffesiynol lleol.