Bydd y prosiect yn ariannu swyddog datblygu twristiaeth rhan-amser dros 2.5 flynedd i ddatblygu a chyflawni argymhellion Astudiaeth Twristiaeth yr Ucheldir a gwblhawyd yn ddiweddar.  Bydd y Swyddog Datblygu Cymunedol a Thwristiaeth yn gwella ac yn datblygu ymhellach y meysydd allweddol canlynol a nodwyd yn yr adroddiad:

  • codi ymwybyddiaeth o asedau twristiaeth yn yr Ucheldiroedd
  • creu cynllun llysgenhadon
  • sefydlu digwyddiadau a gwyliau
  • manteisio ar gyfleoedd sy’n deillio o frand ‘Y Gwyll’ er mwyn denu ymwelwyr newydd i’r ardal
  • datblygu capasiti er mwyn ymateb i anghenion ymwelwyr
  • datblygu seilwaith llywio
  • gwella cysylltiadau trafnidiaeth gwyrdd
  • datblygu diwylliant entrepreneuraidd
  • hwyluso Gwelliannau i’r Seilwaith

Newyddion diweddaraf y prosiect