Cob Festival Flyer

Bydd prosiect ‘Dod â’r Cobyn Cymreig Adref’ yn ddathliad o dreftadaeth Ceredigion.  Mae’r cysylltiad cryf rhwng teuluoedd a cheffylau, lle y gwelwyd Cardis Cymraeg yng nghanol bwrlwm Llundain, bron wedi diflannu erbyn hyn.  Fodd bynnag, yn Llundain, mae nifer o gefnogwyr brwd y Cobiau Cymreig wedi diogelu cerbydau llaeth o oes aur yr hufenfeydd Cymreig ac fel canolbwynt Gŵyl Merlod a Chobiau Cymreig Aberaeron 2018 (12 Awst), bydd prosiect ‘Dod â’r Cobyn Cymreig Adref’ yn galluogi 12 o’r unigolion hyn sydd wedi diogelu’r eitemau hyn, i dywys eu cobiau a’u cerbydau ‘adref’.

 

 

Nod y prosiect yw:

  • ysbrydoli cenhedlaeth newydd o Gardis i gydweithio ac i weithio mewn ffordd ragweithiol, wrth iddynt ddefnyddio eu hymdeimlad o hunaniaeth y maent wedi’i etifeddu neu ei fabwysiadu fel dynamig canolog er mwyn sicrhau llwyddiant
  • codi ymwybyddiaeth o’r rôl a gyflawnwyd gan y Cob Cymreig yn hufenfeydd Cymreig Llundain, yn ogystal â stori’r gwerthwyr llaeth eu hunain – llwyfan a fydd yn rhoi bywyd o’r newydd i’r hanes o fewn treftadaeth ddiwylliannol Ceredigion.

Mae gweithgareddau sy’n gysylltiedig â’r prosiect yn cynnwys:

  • sioe theatrig yn ystod Gŵyl Merlod a Chobiau Cymreig Aberaeron 2018 ar 12 Awst (yn y Cae Sgwâr) a fydd yn dathlu stori’r Cardis yn Llundain (dyn a cheffyl), a bydd yr unedau a ddiogelwyd yn rhan integredig o’r gweithgarwch er mwyn adrodd y stori
  • cynhelir anerchiadau yn ystod ymweliadau ag ysgolion lleol, clybiau a grwpiau sydd â diddordeb, a chynhyrchir DVD hefyd a fydd yn esbonio pwysigrwydd y Cob Cymreig yn hanes Ceredigion.
  • arddangosfa mewn lleoliadau amrywiol yn y sir er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i’r prosiect

Newyddion diweddaraf y prosiect

Ar ddydd Sul, 12 Awst, fel rhan o Ŵyl Merlod a Chobiau Cymreig Aberaeron, bu nifer o gefnogwyr brwd y Cobiau Cymreig yn arddangos eu cobiau a cherbydau llaeth yn y pasiant ‘Dod â’r Cobyn Cymreig Adref’.

IMG_0535 A

IMG_0528 A

 

 

Datganiad i’r Wasg: Dod a’r Cobyn Cymreig Adref

Taflen: Dod a’r Cobyn Cymreig Adref