Gweithdy Syniadau Busnes

Cynllun Bwrsari Ysgol Fenter y Cardi

Mae’r bwrsari yn ffynhonnell ariannu lleol a sefydlwyd i ddarparu cymorth ariannol i naill ai unigolion neu grwpiau o bobl sy’n bwriadu dechrau busnes newydd neu fenter gymunedol.  Gall y bwrsari gefnogi a meithrin sgiliau a hyder i ddatblygu syniad cyn mynd ati i ddechrau’r fenter. Bydd Ysgol Fenter y Cardi hefyd yn gallu cynnig cefnogaeth a  chynllun mentora i gynorthwyo unigolyn neu grwpiau.

Gellir dyfarnu bwrsari hyd at 80% o gost y gefnogaeth sy’n ofynnol a bydd ymgeiswyr gan amlaf yn cael eu hystyried am symiau hyd at £1,000.

Am wybodaeth bellach ar Fwrsari Ysgol Fenter y Cardi, cysylltwch â Thîm Cynnal y Cardi.

Nid yw pobl sydd eisoes wedi bod yn hunangyflogedig yn gymwys i’r cynllun bwrsariaeth yma.

Gweithdy Syniadau Busnes