Gweithdy

Mewn partneriaeth â Menter Mynyddoedd y Cambria, roedd Cynnal y Cardi wedi helpu grwp o grefftwyr i fanteisio ar gyfle gwerthu cyffredin ‘Pentref Mynyddoedd y Cambria’ yng Ngwyl Rasys Harnais Tregaron, digwyddiad sy’n denu ymwelwyr o bob cwr o’r DU ac Iwerddon.  Daeth un deg tri o grefftwyr ynghyd yn y digwyddiad hyfforddi. 

Gweithdy

Rhoddwyd cyngor ymarferol ar ddulliau deniadol o arddangos nwyddau, sut i ennyn diddordeb cwsmeriaid a chyflwyno a gwerthu nwyddau’n effeithiol.  Roedd cyfle hefyd i gwrdd â chynhyrchwyr eraill yn yr ardal.  O ganlyniad i’r hyfforddiant, penderfynodd y crefftwyr sut y byddent yn newid eu harddangosfa a’u dulliau gwerthu nwyddau yn ogystal â sut i gynllunio ar gyfer digwyddiadau yn y dyfodol.

Slideshow

[EasyGallery id=’cambria’]