Yn dilyn o’r Digwyddiad Band Eang yn y Drindod Dewi Sant, Llambed (14/11/11), roedd 3Mobilewedi cyflwyno cynnig i dreialu prosiect o 20 o unigolion / cymunedau / busnesau a rhoi mynediad i’r rhyngrwyd am ddim iddynt am 12 mis.  Reodd hysbysebion am ymgeiswyr i’r cynllun hwn eisoes wedi mynd i holl weithwyr y cyngor drwy’r fewnrwyd a gosodwyd hysbyseb yn y Cambrian News hefyd. 

Derbyniwyd nifer o geisiadau a thrafodwyd y rhain gan banel.  Roedd 20 o ymgeiswyr llwyddiannus.  Mae 4 yn fusnesau, 1 yn elusen, 1 i’r FUW ei ddefnyddio ar ymweliadau fferm ayb ac mae’r 14 arall yn unigolion o bob cwr o’r sir. 

Cafodd pawb eu cyflwyno ag uned am ddim am 12 mis yn y cyfarfod ar 7 Mawrth.  Roedd dau aelod o staff 3Mobileyn bresennol, ynghyd â chynrychiolydd o Dîm Arloesi Llywodraeth Cymru a chynrychiolydd o Telemat.  Dosbarthwyd yr unedau MiFi a dangoswyd i’r ymgeiswyr sut oedd eu gosod, ac eglurwyd am rwydweithio di-wifr a lwfansau data ayb.  Y bwriad yw cynnal noson ddilynol gyda’r ymgeiswyr i gyd i gael eu hadborth ac i weld a oedd angen am hyfforddiant TG pellach.

Slideshow

[EasyGallery id=’broadband’]