Mae Cyngor Cymuned Llandysul wedi bod yn cysylltu gyda’u cymunedau, gan eu cynnwys yn y prosiect datblygu a chynllunio a sicrhau ymrwymiad i gadw a chynnal asedau treftadaeth penodol.

Mae nifer o gymunedau yn gweld y Ciosg Coch fel rhan o’r hanes a’u treftadaeth lleol ac maent yn awyddus i weld y ciosg yn parhau yn y lleoliadau presennol. 

Mae ymron i 1,500 ciosg wedi eu mabwysiadu yn y DU ers i BT ddechrau cynllun ‘mabwysiadu ciosg’ yn 2009, gan roi ‘r cyfle cyntaf i Gynghorau Cymuned  brynu ciosg. 

Lansiwyd y rhaglen mabwysiadu ciosg nid yn unig er mwyn rhoi cyfle i gymunedau newid defnydd eu ciosg yn rhywbeth o ddefnydd a gwerth, ond yn bennaf dod â’r gymuned ynghyd drwy’r prosiect.