Derwen Gam -Jenny Higgins, Sarah O’Donovan, Jocelyn Andrew, Dafydd Tudur, Heledd and Arwyn Williams

Dyna beth oedd llwyddiant!

Dydd Sadwrn, Medi 17, cynhaliwyd aduniad o drigolion presennol Derwen Gam a chyn-drigolion yn Neuadd y Pentref trwy ganiatâd caredig Mike, Jocelyn a Kevin Andrew.

Roedd hyn yn gyfle i’r trigolion a’r cyn-drigolion, sydd dros 60 mlwydd oed, gwrdd â’i gilydd er mwyn rhannu atgofion am y pentref. Roedd hyn hefyd yn gyfle i drefnwyr y Dderwen Gam gasglu gwybodaeth ar lafar, ar bapur ac yn electronig.

Ar ddiwedd 2010 a dechrau 2011, dechreuodd trefnwyr y Dderwen Gam ar y dasg o gasglu enwau a chyfeiriadau cyn-drigolion a thrigolion presennol er mwyn eu gwahodd i’r aduniad.

Yn Ebrill 2011, anfonwyd y gwahoddiadau i dros 100 o drigolion a chyn-drigolion, yn eu gwahodd i’r aduniad.

Daeth mwy na 150 o bobl i’r digwyddiad, ac roedd pabell fawr wedi ei llogi er mwyn arddangos yr holl eitemau gwahanol. Bu’r cyn-drigolion yn rhannu a recordio storïau, yn sganio lluniau ac yn copïo dogfennau er mwyn datblygu adnodd ac archif gymunedol.