Sesiwn Tonig ar Traeth Borth

Mae Gweithredu  Gorllewin Cymru dros Iechyd Meddwl yn peilota cynllun, i ddefnyddio syrffio a gweithgareddau môr eraill fel gweithgaredd ar gyfer pobl yng Ngheredigion sydd yn dioddef problemau iechyd meddwl.

Sesiwn Tonig ar Traeth Borth

 

 

 

 

 

 

Mae prosiect TONIC yn ceisio peilota technegau  therapi syrffio a nodi cleientiaid drwy ddatblygu partneriaethau gyda chanolfannau gweithgareddau dŵr.

 

Slideshow

[EasyGallery id=’surf’]