Er gwaetha’r tywydd gwael a’r ffaith bod y digwyddiad wedi’i gynnal ar ddau safle, ar ddydd Sadwrn Awst 20, 2011, gweithiodd Cynnal y Cardi mewn partneriaeth â Chymunedau’n Gyntaf Aberystwyth a Phenparcau, a Chanolfan Fwyd Cymru (Horeb), ar gynllun peilot i gefnogi Cymdeithas Pysgota Môr Aberystwyth a’r Cylch a Chymdeithas Pysgotwyr Bae Ceredigion

Cynigwyd y digwyddiad gan Enweirwyr a Physgotwyr yn ardal Aberystwyth a Bae Ceredigion er mwyn arddangos y gweithgareddau economaidd a hamdden, hanesyddol a chyfoes, yng nghymuned yr ardal bysgota.  Fel rhan o’r digwyddiad roedd nifer o stondinau bwyd, crefft a gwybodaeth, arddangosfa gan y Bad Achub a’r Frigâd Dan, yn ogystal â thanc yn arddangos crancod a chorgimychiaid ac arddangosfeydd coginio gyda physgod a chrancod.

Yn sgil yr adborth cadarnhaol gan ymwelwyr, mae’r pysgotwyr a’r genweirwyr yn awyddus i ddatblygu’r digwyddiad at y dyfodol.

Sioe sleidiau

[EasyGallery id=’sea2shore’]