Digwyddiad Diogelwch ar y Fferm Ceredigion

Cynhaliwyd digwyddiad diogelwch ar y fferm gyda’r nos ar 25 Ebrill 2012 ym Mhafiliwn Cenedlaethol Cymru, Pontrhydfendigaid.

Cafwyd arddangosfeydd gweledol ac ymarferol, gan gynnwys efelychwyr diogelwch, ail-luniad o ddamweiniau a gweithdai canfyddiad o beryglon. Fe’u defnyddiwyd i danlinellu a phwysleisio materion diogelwch ar y fferm. Daeth nifer o asiantaethau i’r digwyddiad hefyd i godi ymwybyddiaeth o faterion iechyd ac iechyd meddwl sy’n effeithio ar y gymuned amaethyddol.

Daeth disgyblion ysgolion uwchradd Ceredigion sy’n dilyn cwrs Astudiaethau Amaethyddol i’r sesiwn brynhawn ac, fel darpar weithwyr yn y sector amaethyddol, cawsant gryn flas ar y cyfle. Daeth nifer dda o bobl o gymuned ffermio Ceredigion i’r sesiwn gyda’r hwyr hefyd, er gwaetha’r tywydd anffafriol, gyda chefnogaeth gref o blith aelodau Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion.

[hana-flv-player video=”http://www.cynnalycardi.org.uk/cym/wp-content/uploads/vids/farmsafety2.flv” width=”340″ height=”260″ description=”” player=”3″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” splashimage=”http://www.cynnalycardi.org.uk/cym/wp-content/uploads/2012/05/Farm-Safety-Event-25.04.12-036.jpg” /]