Ffoto Aber

 

Cynllun peilot o dafluniadau awyr agored ar raddfa fawr ar y Promenâd yn Aberystwyth, fel rhan o’r ŵyl ffotograffig ehangach FfotoAber.

Roedd Cynnal y Cardi wedi cefnogi’r gwaith o dreialu taflunio delweddau graddfa fawr yn yr awyr agored ar y Promenâd yn Aberystwyth ar 25 a 26 Hydref ychydig ar ôl iddi nosi.  Cafodd y delweddau eu hawduro’n broffesiynol ar y thema ‘Ceredigion’.  Drwy gymorth Cynnal y Cardi mae’r grŵp wedi cael nawdd a chymorth mewn nwyddau gan sefydliadau lleol.  Daeth tua 100 o bobl i’r digwyddiad ar 25 Hydref a rhwng 50-70 o bobl ar 26 Hydref.

Ffoto Aber
Ffoto Aber