Defaid Llanwenog

Menter Marchnata Defaid Llanwenog

Mae Cynnal y Cardi’n darparu cefnogaeth a chymorth ariannol i Gymdeithas Defaid Llanwenog er mwyn i’r Gymdeithas gynhyrchu llenyddiaeth farchnata newydd i hyrwyddo’r brîd, ynghyd ag arddangosfa newydd ac arian i fynd i sioeau ar draws y wlad.

Mae’r prosiect hefyd yn darparu arian i brynu meddalwedd gweinyddu newydd ac i ddatblygu’r wefan; bydd yr aelodau hefyd yn cael hyfforddiant i feithrin gallu o fewn y Gymdeithas.

Defaid Llawenog