Hwch Gymraeg

Treialu Ôl Troed Carbon Moch Pedigri Cymreig yng Ngheredigion

Cynhelir y treial dros gyfnod o 12 mis a bydd y cyfranogwyr yn deillio o grŵp clwstwr o 10 Bridiwr Moch Pedigri Cymreig o bob rhan o Geredigion.

Mae’r dull hwn o bennu faint o nwyon tŷ gwydr sy’n cael eu rhyddhau wrth gynhyrchu’r cynnyrch yn debygol o fod yn adnodd marchnata pwysig yn y dyfodol.

Mae Hybu Cig Cymru yn bartner yn y treial hwn.

HYBU CIG Cymru