Adnoddau Cymunedol

Ydych chi’n trefnu achlysur cymuedol a allai elwa ar yr offer isod?  Mae’r holl eitemau ar gael yn rhad ac am ddim, a gallwch eu casglu o swyddfa Cynnal y Cardi ym Mhenmorfa, Aberaeron.  Ffoniwch 01545 572 066.

Bydd y daflen wybodaeth yma’n darparu crynodeb o’r gwahanol fathau o asiantaethau cefnogi busnes, ffynonellau ariannu, rhaglenni hyfforddi a chyfleoedd rhwydweithio busnesau sydd ar gael er mwyn darparu cyngor, help a chyfarwyddyd i fusnesau bychain a chanolig eu maint, mentrau cymdeithasol a grwpiau cymunedol a gwirfoddol yng Ngheredigion,