Mae’r Grŵp Gweithredu Lleol (GGLl), Cynnal y Cardi, yn chwilio am aelodau newydd i ddatblygu a chyflawni ei Strategaeth Datblygu Lleol (SDLl) fel rhan o gynllun LEADER yng Ngheredigion.

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad neu fusnes neu yn aelod o grŵp yng Ngheredigion sy’n cynrychioli’r diddordebau neu sectorau penodol hyn, hoffai Cynnal y Cardi glywed gennych.

Tymor yr Aelodaeth:  Tymor y cynllun (tan 2020)

Cyfarfodydd: Bydd y GGLl yn cwrdd o leiaf pedwar gwaith y flwyddyn.

Gall ymrwymiadau eraill gynnwys:

  • cyfarfodydd is-grŵp
  • darparu cyfathrebu a gwybodaeth i’r sector
  • cynrychioliaeth mewn cynadleddau ayb
  • ymweliadau phrosiectau ac ymweliadau cyfnewid.

Am fanylion pellach ac i drafod cymhwyster, cysylltwch â thîm Cynnal y Cardi ar:

Ffôn: 01545 572063

E-bost: cynnalycardi@ceredigion.gov.uk

Y dyddiad cau er mwyn cyflwyno cais yw 27 Medi 2017.

Blaenoriaethau Strategaeth Datblygu Lleol LEADER Cynnal y Cardi

Aelodau Grŵp Gweithredu Lleol Cynnal y Cardi

Gweithgareddau Cynnal y Cardi

Cefnogir LEADER, sy’n ceisio cynorthwyo ymatebion arloesol i gyfleoedd neu sialensiau y mae cymunedau gwledig yn eu hwynebu, drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 – 2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.