Ar hyn o bryd mae’r Gymdeithas Goedwigaeth Frenhinol yn gweithio gyda thirfeddianwyr ac Ysgolion Cynradd yn Lloegr i gynnig ymweliadau addysgol i goetiroedd lleol. Mae’r sesiynau sy’n gysylltiedig â’r cwricwlwm yn rhoi cyfle i blant:

• ddysgu am goed, coetiroedd a choedwigaeth mewn modd ymarferol a hwyliog

• ddysgu am bwysigrwydd coetiroedd a’u gwerth ar gyfer bywyd gwyllt, ar gyfer coed ac ar gyfer mwynhad

Yn gyntaf bydd Tir Coed yn addasu’r ddarpariaeth Saesneg i’r cwricwlwm yng Nghymru, gan sicrhau bod pob adnodd ddysgu ar gael yn Gymraeg ac yna yn cyflwyno rhaglen beilot ar draws 44 o ysgolion Ceredigion dros ddwy flynedd academaidd. Bydd y sesiynau yn cael eu harwain gan Swyddog Addysgol profiadol a byddant wedi’u cynllunio er mwyn cyffroi a hysbysu plant am dreftadaeth eu coetir lleol a phwysigrwydd coetiroedd ar eu cyfer nhw heddiw ac yn y dyfodol.

Newyddion diweddaraf y prosiect

Hysbysiad Swydd: Swyddog Addysg Lawrydd Dysgu am Goed