Nod y prosiect yw i greu clipiau fideo i gryfhau a datblygu rhaglen hyfforddiant bresennol C.Ff. I i hyfforddi aelodau ac i ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Bydd y gyfres o fideos yn canolbwyntio ar hyfforddi aelodau sydd wedi eu hethol i swyddi gwahanol o fewn eu clybiau a’r mudiad e.e. cadeirydd; ysgrifennydd; trysorydd ac yn dangos iddynt mewn ffordd ddigidol beth yw’r rôl a sut i ymgymryd â’r gwaith.  Gobeithir hefyd greu fideos er mwyn hyfforddi aelodau sut i farnu stoc, i wneud amryw o grefftau gwledig a sut i siarad yn gyhoeddus.

Lansiad

Gwefan CFfI Ceredigion