Llun Penparcau Forum Aberystwyth Arts Centre
Partneriaeth Penparcau: Staff Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, Fforwm Penparcau a thrigolion Penparcau.

Nod y prosiect yw creu ‘Partneriaeth Penparcau’ rhwng Fforwm Cymunedol Penparcau a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth, lle y bydd aelodau grwpiau Fforwm Penparcau a phreswylwyr eraill Penparcau yn uwch-sgilio ac yn helpu i reoli’r lleoliad am wythnos, gyda chymorth tîm Canolfan y Celfyddydau.

 

 

 

 

 

Dros gyfnod o flwyddyn, bydd staff profiadol Canolfan y Celfyddydau yn helpu i hyfforddi preswylwyr o Benparcau mewn ystod eang o sgiliau ar gyfer y celfyddydau creadigol, gan gynnwys:

  • technegol
  • rheoli digwyddiadau
  • blaen y tŷ
  • marchnata a chyllidebu

Bydd y prosiect hwn yn cynorthwyo datblygiad sgiliau trosglwyddadwy yr hyfforddeion, gan gynnwys yr iaith Gymraeg, a fydd yn eu helpu i fod yn fwy cyflogadwy, gan roi sylw i brinder sgiliau penodol yn y sectorau celfyddydau creadigol, lletygarwch a thwristiaeth yn yr ardal.

Ar ddiwedd cyfnod y prosiect hyfforddiant, ‘rhennir’ Canolfan y Celfyddydau gyda Fforwm Penparcau, a fydd yn helpu i’w rhedeg am set o ddigwyddiadau, gan ddefnyddio’u sgiliau newydd mewn amgylchedd celfyddydau proffesiynol, byw.

www.facebook.com/APTaber

 Newyddion diweddaraf y prosiect