Mae 17 o eglwysi a chapeli yn rhan o gynllun Llefydd Llonydd, a ariannwyd i gychwyn gan Cadw, ac mae gan bob un ohonynt straeon diddorol sy’n rhan annatod o’r tirlun o’u cwmpas.

Nod y llwybr yw gwneud llefydd addoli’n fwy hygyrch a mwy apelgar i ymwelwyr, a’r prif fwriad yw gwella’r economi leol.

Nod yr astudiaeth ddichonolrwydd 3 mis hon oedd:

  • Adolygu’r sefyllfa bresennol o ran strwythur a gweithgareddau dydd i ddydd ‘Llefydd Llonydd’
  • Adolygu’r sefyllfa bresennol ac asesu anghenion cynrychiolwyr ‘Llefydd Llonydd’ yn y dyfodol er mwyn cyflawni potensial y prosiect yn llawn
  • Adnabod modelau addas er mwyn rheoli prosiect ‘Llefydd Llonydd’ yn y tymor hir, a hynny er mwyn sicrhau ei fod yn gynaliadwy
  • Ystyried dulliau cyffredinol o gynllunio olyniaeth a rhannu’r dulliau arfer orau a nodwyd yn yr astudiaeth

Cynhaliwyd yr astudiaeth gan Consultancy.Coop.

Cysylltiadau Llefydd Llonydd – Adroddiad Terfynol – Tachwedd 2017