Nod yr astudiaeth ddichonolrwydd hon oedd i asesu’r angen i gryfhau’r cysylltiadau rhwng llwybr dehongli treftadaeth newydd o’r enw Llefydd Llonydd (www.peaceful-places.com) a busnesau lleol sy’n cynnig llety i dwristiaid yng Ngogledd Ceredigion.

Mae Llefydd Llonydd, a ariannwyd gan Cadw yn y lle cyntaf, yn cynnwys 17 o eglwysi a chapeli, y mae gan bob un ohonynt straeon diddorol i’w hadrodd, wedi’u gosod yng nghyd-destun y tirweddau o’u cwmpas.

Nod y llwybr yw cynyddu hygyrchedd a’r apêl i ymwelwyr, a’r prif fwriad yw gwella’r economi leol.

Cysylltiadau Llefydd Llonydd – Adroddiad Terfynol