Mae hwn yn brosiect cydweithredu a gefnogir gan y Grwpiau Gweithredu Lleol yng Ngwynedd, Powys a Cheredigion, ac fe’i arweinir gan Grŵp Gweithredu Lleol Ceredigion, Cynnal y Cardi.

Mae’r prosiect yn cynnwys cyflogi swyddog i ysbrydoli a chynorthwyo datblygiad camau gweithredu cymunedol gan ddefnyddio dull gweithredu LEADER. Caiff camau gweithredu eu seilio ar nodweddion unigryw statws ardal a chymuned Biosffer Dyfi, a gaiff ei gydnabod yn rhyngwladol, a bydd yn canolbwyntio ar ei nodweddion economaidd, amgylcheddol, diwylliannol, daearyddol a chymdeithasol.  Bydd ffocws y gwaith yn seiliedig ar yr amcanion canlynol.

  • Nodi sectorau posibl ac archwilio ffyrdd y gall brand Biosffer Dyfi sicrhau manteision economaidd a manteision eraill. Bydd dysgu gan ardaloedd eraill lle y mae brandiau wedi cael eu datblygu a’u mabwysiadu yn ganlyniad allweddol.
  • Ymgysylltu â phlant a phobl ifanc er mwyn archwilio’r cyfleoedd unigryw y gall Biosffer Dyfi eu cynnig.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Owain Jones, Swyddog Prosiect owain.jones2@ceredigion.gov.uk