IMG_0449

Lansiodd Cwmni Theatr Arad Goch ei brosiect celfyddyd gymunedol ‘Hen Linell Bell’ ar yr 28ain o Fawrth 2017, a gwahoddwyd gwirfoddolwyr i fod yn rhan o’r perfformiadau a digwyddiadau cyffrous yn nhref Aberystwyth a’r cyffiniau. Nod yr ŵyl oedd dod â chymunedau a grwpiau ynghyd i ddathlu diwylliant Ceredigion ac fe’i cynhaliwyd rhwng yr 21ain o Orffennaf a’r 5ed o Awst 2017.

Seiliwyd y gweithgarwch ar gydweithio rhwng grwpiau cymunedol lleol a gweithwyr theatr arbenigol a phroffesiynol o Gymru ac o dramor. Datblygwyd a chyflwynwyd cyfres o berfformiadau cyffrous, o ansawdd uchel, ar raddfa fawr ac yn yr awyr agored mewn gwahanol leoliadau o gwmpas Aberystwyth a’r cyffiniau yn ystod misoedd prysuraf yr haf o ran twristiaid i’r dref.

Tynnodd y perfformiadau cwbl unigryw, a ymddangosodd ar bromenâd Aberystwyth, o gwmpas yr harbwr, ar y strydoedd, mewn adeiladau hanesyddol, mewn sioeau, ffeiriau a charnifalau, ar nodweddion a straeon lleol y sir ac adlewyrchwyd cyfoeth diwylliannol yr ardal.

O ganlyniad i’r perfformiadau cyffrous, lliwgar a dwyieithog, a apeliai at bobl leol ac ymwelwyr fel ei gilydd, gallai pobl gael profiadau cadarnhaol o nodweddion diwylliannol ac ieithyddol y sir, mewn cyd-destun traddodiadol a chyfoes.

Ynghyd â dysgu sgiliau perfformio, gweithiodd Arad Goch yn galed i fentora a hyfforddi aelodau’r gymuned mewn meysydd megis hyrwyddo, hysbysebu, trefnu a chynnal digwyddiadau creadigol.

Y thema a dynnai’r holl weithgarwch hwn ynghyd oedd stori leol Cantref Gwaelod, ac roedd yn ddolen gyswllt hefyd â themâu “profiadau” Llywodraeth Cymru a Chroeso Cymru (“Blwyddyn Chwedlau” yn 2017 a “Blwyddyn y Môr” yn 2018).

 

I weld rhagor o luniau neu i glywed rhagor o straeon yr ŵyl, ewch i: 

www.henlinellbell.cymru

Cwmni Theatr Arad Goch

Ffôn: 01970 617998
E-bost: post@aradgoch.org
Gwefan: www.aradgoch.cymru