Dyma prosiect cyntaf Cynghrair Cymuned Ward Llanwenog, ac yn unol ag amcanion y Gynghrair, y bwriad yw ychwanegu at fywiogrwydd cymdogaeth Gorsgoch yn Ward Llanwenog trwy gasglu a dehongli rhywfaint o hanes a diwylliant y gymdogaeth a gwybodaeth am ei bywyd naturiol, gan gyflwyno’r rheiny mewn gwahanol ffyrdd, gan gynnwys byrddau gwybodaeth, deunydd digidol a theithiau cerdded.

Bwriad y prosiect yw:

  • Clirio nifer o lwybrau lleol a chreu 3 taith gerdded.
  • Gosod byrddau yn cyflwyno gwybodaeth cryno am brif nodweddion yr ardal.
  • Cyflwyno gwybodaeth ychwanegol a llawnach am bob llwybr trwy gyfrwng technoleg i-beacon. Yn sail i hynny defnyddir ffrwyth ymchwil lleol, atgofion, creiriau a lluniau; tapiau sain a fideo.