009_Cwmystwyth_JPGNod yr astudiaeth ddichonoldeb hon yw rhoi sylw i nifer o faterion a nodwyd mewn ymgynghoriad cymunedol parhaus yn ardal Pentir Pumlumon. Mae ardal Pentir Pumlumon yn cynnwys cyfoeth o ddiwylliant a threftadaeth, ac mae ganddi’r potensial i gynnig profiad unigryw i’r gymuned, i fusnesau ac i ymwelwyr/twristiaid.

 

 

 

Bydd yr astudiaeth yn archwilio ac yn datblygu:

  • cynllun gweithredu Diwylliannol/Treftadaeth i ymwelwyr
  • cynllun gweithredu Gweithgareddau/Chwaraeon i ymwelwyr
  • cyfleoedd bywyd cefn gwlad/natur i ymwelwyr

ac

  • yn archwilio materion sy’n ymwneud â thrafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer y gymuned a thwristiaid

Bydd yr astudiaeth yn rhoi sylw i’r ardal sy’n ymestyn o ffordd yr A44 o Bonterwyd i Gapel Bangor, i’r dwyrain i bentrefi Pontarfynach, Cwmystwyth, Pont-rhyd-y-groes, Pontrhydfendigaid a thref Tregaron. Yn ogystal, dylai’r astudiaeth gynnwys Cwm Ystwyth i lawr i Lanilar a’r pentrefi bach megis Llanfihangel-y-Creuddyn.

www.pumlumon.org.uk

Astudiaeth Adfywio’r Ucheldir – Pentir Pumlumon – Adroddiad Terfynol

Ymchwil Twristiaeth Ucheldir Ceredigion – Gweithdai Tachwedd/Rhagfyr 2016