Cwmystwyth-treeMewn coedwigoedd lleol mae MIND Aberystwyth yn darparu gwasanaeth ecotherapi wythnosol sy’n rhoi cyfle i ryw 15 o bobl yr wythnos a effeithir gan bryderon iechyd meddwl ac anhwylderau ar y sbectrwm awtistig i fwynhau gweithgareddau diogel a strwythuredig mewn amgylchedd naturiol. Mae’r gweithgareddau yn amrywiol ac yn ceisio hyrwyddo sgiliau a dulliau therapiwtig gwahanol o reoli coedwigoedd i wneud basgedi. Mae’r sesiynau’n cynnig lle i gymdeithasu ac yn hybu ymarfer corff, meithrin perthynas a gwaith tîm.

Mae MIND Aberystwyth yn bwriadu archwilio gweithgareddau newydd ar gyfer defnyddwyr presennol a chynnig y gwasanaeth i’r cyhoedd – gan ddal i ddarparu amgylchedd diogel a chroesawgar i’r rhai sydd â phryderon iechyd meddwl.

Bydd astudiaeth ddichonoldeb ar ddatblygu’r gwasanaeth ecotherapi presennol yn ystyried:

  • sefydlu lleoliad ar gyfer y prosiect
  • trawsnewid y gwasanaeth presennol i fod yn hyb cymunedol o gyfleusterau a gweithgareddau antur
  • creu canolfan ar gyfer ecotherapi
  • cynnwys ysgol y goedwig, campfa werdd, clwb ar ôl ysgol a meithrinfa awyr agored i blant
  • creu caffi a chanolfan gynadledda fach