Mae pedwar cyngor cymuned yn ymuno â Chyngor Sir Ceredigion yn y prosiect hwn gyda’r nod o wella cyfleusterau chwarae a hamdden yn:

  • Llanddewi Brefi
  • Llanon
  • Aberteifi
  • Ponterwyd

Bydd digwyddiadau agored yn cael eu trefnu dros yr haf gan annog pawb – plant a phobl ifanc yn arbennig, i ddod draw a lleisio eu barn ar y cyfleusterau chwarae a hamdden presennol yn eu hardal leol.

 

poster Llanon     poster Ponterwyd (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PrintPARRC Llanddewi Brefi Poster WRN Approved 010816