Ymunodd pedwar o gynghorau cymuned â Chyngor Sir Ceredigion i ddatblygu gweledigaeth gymunedol ar gyfer cyfleusterau chwarae a hamdden yn Llanddewi Brefi, Llanon, Aberteifi a Phonterwyd. Ymunodd Felinfach ychydig yn hwyrach.

Cynhaliwyd digwyddiadau agored yn haf 2016 ac anogwyd pawb – plant a phobl ifanc yn arbennig –  i ddod a mynegi’u barn am y cyfleusterau chwarae a hamdden yn eu hardal leol ar y pryd.

Adroddiadau’r prosiect

Adroddiad PARRC Ponterwyd 2016

Adroddiad Netpool Aberteifi 2016

Adroddiad PARRC Llanon 2016

Adroddiad PARRC Llanddewi Brefi 2016