Mae pedwar cyngor cymuned yn ymuno â Chyngor Sir Ceredigion yn y prosiect hwn gyda’r nod o wella cyfleusterau chwarae a hamdden yn:

  • Llanddewi Brefi
  • Llanon
  • Aberteifi
  • Ponterwyd

Cynhaliwyd digwyddiadau agored dros yr haf (2016) gan annog pawb – plant a phobl ifanc yn arbennig, i ddod draw a lleisio eu barn ar y cyfleusterau chwarae a hamdden presennol yn eu hardal leol.

Adroddiadau’r prosiect

Adroddiad PARRC Ponterwyd 2016

Adroddiad Netpool Aberteifi 2016

Adroddiad PARRC Llanon 2016

Adroddiad PARRC Llanddewi Brefi 2016