JBXD0056a-web_jpg

Astudiaeth ddichonoldeb er mwyn pennu hyfywedd a chost llwybr beicio 1.27 milltir o hyd o Giliau Aeron, gan gysylltu gydag ystad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Llanerchaeron, a chan ymuno gyda rhwydwaith llwybrau troed yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a’r llwybr beicio i Aberaeron, sy’n bodoli eisoes.

Bydd y prosiect:

• yn cynnig ffordd ddiogel a chynaliadwy i breswylwyr lleol ac ymwelwyr i deithio i Aberaeron
• yn caniatáu i breswylwyr lleol ac ymwelwyr i fwynhau ac i archwilio cefn gwlad Dyffryn Aeron
• yn cynnig budd i bobl o bob oed a gallu
• yn caniatáu i blant Ysgol Ciliau Aeron i fanteisio ar adnoddau dysgu yn yr ardd â wal o’i chwmpas yn Nhyglyn ac yn Llanerchaeron trwy gerdded yno
• yn cynnig budd i glybiau, cymdeithasau a darparwr lleol sy’n cynnig teithiau addysg yn yr awyr agored

Astudiaeth Ddichonoldeb

Holiadur