Trwy gyfrwng arolygon a holiaduron, bydd y prosiect yn helpu i bennu gwaelodlin manwl o agweddau/tybiaethau/ymwybyddiaeth pobl o ddementia yng nghymunedau Aberteifi a Thregaron. Mae Partneriaeth Grŵp Cydnerthu Cymunedol Pontio’r Cenedlaethau yn cynnwys CAVO, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Sir Ceredigion.

Bydd y prosiect:

  • yn pennu hygyrchedd mannau cyhoeddus a’r amgylchedd ar hyn o bryd
  • yn nodi ac yn hyfforddi Eiriolwyr Dementia
  • yn cymell busnesau ac yn annog staff i gael hyfforddiant Cyfeillion Dementia
  • yn codi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o Dementia

http://www.ceredigion.gov.uk