Beth yw cydweithredu?

Cydweithredu – gweithredu prosiect ar y cyd gyda grŵp LEADER arall, neu gyda grŵp sydd yn gweithredu mewn modd tebyg, mewn rhanbarth neu Aelod-wladwriaeth arall. Gall cydweithredu o’r fath helpu grwpiau LEADER i roi hwb i’w gweithgareddau lleol a gall ddarparu cyfleoedd i ddysgu oddi wrth ei gilydd. Gall Cydweithredu esblygu o gyfnewid o brofiad i drosglwyddo arferion addawol i weithredu ar y cyd.

Mae 2 fath o weithgarwch cydweithredu:

  1. Rhyng –Tiriogaethol – Prosiectau cydweithredu o fewn aelod-wladwriaeth y DU.
  2. Trawsgenedlaethol – Prosiectau Cydweithredu rhwng tiriogaethau mewn nifer o aelod-wladwriaethau neu thiriogaethau yn y trydydd gwledydd.

Sut mae cymryd rhan mewn cydweithredu?

Gall y Grŵp Gweithredu Lleol gefnogi gweithgarwch prosiectau cydweithredu sy’n mynd i’r afael â un o’r 5 thema. Gallwch gyflwyno syniadau drwy’r amser. I drafod eich syniadau cysylltwch â cynnalycardi@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01545 572063.

Gwaith Cydweithredu

Dyfodol Cambrian Futures

Prosiect Cydweithredol Biosffer Dyfi