Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Gall y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig darparu cymorth ar gyfer prosiectau cyfalaf. Cynllun grant a weinyddir gan Lywodraeth Cymru o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru yw hwn. Dilynwch y ddolen hon am fanylion:

www.gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/

Dilynwch y ddolen am fanylion cynlluniau eraill:

www.gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020