Cronfa Datblygu Cymunedau Gwledig

Gall y Gronfa Datblygu Cymunedau Gwledig darparu cymorth ar gyfer prosiectau cyfalaf. Cynllun grant a weinyddir gan Lywodraeth Cymru o dan y Rhaglen Datblygu Gwledig ar gyfer Cymru yw hwn. Dilynwch y ddolen hon am fanylion:

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/rural-community-development-fund/?lang=cy

 

Dilynwch y ddolen am fanylion cynlluniau eraill:

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/farmingandcountryside/cap/ruraldevelopment/wales-rural-development-programme-2014-2020/?skip=1&lang=cy