Mae cylchgrawn Golwg yn dathlu chwarter canrif o fodolaeth ym mis Medi eleni, ac i nodi’r achlysur rydym yn bwriadu cynnal gŵyl fydd yn cynnwys amrywiaeth eang o weithgareddau ar gampws Prifysgol Llanbedr Pont Steffan.

Mae’r cylchgrawn bob amser wedi rhoi llwyfan i’r celfyddydau Cymreig, yn ogystal â materion cyfoes, felly roeddem yn teimlo fod cynnal digwyddiad ‘byw’ i ddathlu’r pethau hynny’n weithgaredd ddelfrydol i nodi pen-blwydd y cylchgrawn. Mae cartref y cwmni yn Llanbed, felly mae’n naturiol i ni gynnal y digwyddiad yn y fan honno. Rydym yn teimlo fod galw am y math yma o ddigwyddiad – gŵyl gelfyddydol Gymraeg amgen – yng Ngorllewin Cymru, ac yng Ngheredigion yn arbennig felly y gobaith yw defnyddio bachyn pen-blwydd Golwg i sefydlu digwyddiad blynyddol fydd yn cynnig cyfleoedd prin i bobl leol, ac yn denu pobl a busnes i’r ardal.

Yn gryno, bydd yr ŵyl yn cynnwys noson gomedi amgen (yn Theatr Felinfach), gig gwerin cyfoes (ym Mhrifysgol Llanbed) a diwrnod o weithgareddau yn cynnwys ‘Stafell Sgwrsio’, sesiynnau cerddoriaeth acwstig, gweithdai celf y blant a phobl ifanc, gweithgareddau plant, ystafell ffilmiau a sesiynnau/sgyrsiau/gweithdai digidol. Bydd cyfle i fusnesau lleol gymryd stondin yn yr ŵyl i hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch hefyd.

Bydd plant yn cael mynediad am ddim i’r digwyddiad ar y dydd Sadwrn, ac oedolion yn talu pris rhesymol iawn am yr hyn sydd ar gynnig. Bydd y gweithgareddau plant yn rhad ac am ddim felly.

Wefan Gwyl Golwg