Prosiect LEADER yw “Cynnal y Cardi. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Nod y prosiect yw ysgogi datblygiadau arloesol sy’n cynyddu gwerth ac amrywiaeth y cyfleoedd economaidd cynaliadwy i bobl Ceredigion.

 

Beth all Cynnal y Cardi ei gefnogi?

 

A ydych chi am wneud y gorau o asedau naturiol a diwylliannol yr ardal?

A oes gennych chi syniadau arloesol y mae angen eu treialu, ymchwilio iddynt neu roi cynnig arnynt?

A ydych chi am ddatblygu gwasanaethau sydd ar gael i drigolion y Sir?

A ydych chi am wneud y mwyaf o dechnoleg adnewyddadwy?

A ydych chi’n teimlo bod y byd digidol yn eich gadael ar ôl?

 

 

Gallwn eich cynorthwyo â’r canlynol:

 

•           Datblygu Prosiectau;

•           Prosiectau Peilot;

•           Astudiaethau Dichonoldeb;

•           Hwyluso;

•           Hyfforddiant;

•           Mentora.

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â cynnalycardi@ceredigion.gov.uk  ffon 01545 572063