Yn haf 2013, daeth grŵp o ffrindiau ynghyd i drafod y posibilrwydd o greu digwyddiad cerddorol Cymraeg newydd yn Nhregaron, a elwir bellach yn TregaRoc.  Gwnaeth Grŵp TregaRoc gais i Gynnal y Cardi am gymorth i gynnal digwyddiad a fydd yn apelio at bawb ac a fydd yn cael ei gynnal mewn gwahanol leoliadau drwy’r dref. Man cychwyn y digwyddiad fydd Sgwâr Tregaron.  Bydd pawb yn cael ei annog i ymuno yn yr hwyl a’r canu.

Nod y digwyddiad yw hyrwyddo’r Gymraeg drwy gerddoriaeth a phwysleisio’r ffaith bod y Gymraeg yn iaith fyw. Mae’r digwyddiad wedi’i anelu at siaradwyr iaith gyntaf yn ogystal â’r rhai sydd â diddordeb mewn cerddoriaeth neu yn niwylliant Cymru. Nod y digwyddiad hefyd yw rhoi cyfleoedd i gerddorion dibrofiad a rhoi llwyfan i grwpiau Cymraeg sydd eisoes yn adnabyddus. Ar hyn o bryd, nid oes digwyddiad tebyg yn cael ei gynnal yn yr ardal, felly mae TregaRoc yn ceisio rhoi profiad hollol newydd i bobl leol ac i ymwelwyr fel ei gilydd, gan greu bwrlwm o’r newydd yn yr ardal.