Mae gan RAY Ceredigion staff sydd wedi eu hyfforddi sy’n medru arwain sesiynau Ysgol Glan Môr. Mae gweithgareddau’n cynnwys trochi pyllau cerrig, gwneud rafftiau, coginio, adeiladu cysgodfannau, adnabod flora a ffawna a chelf tir gyda defnyddiau naturiol wedi eu darganfod ar lan y môr.     Mae rhain ar gael yn ystod gwyliau ysgol ar gyfer rhieni sydd eisiau rhoi 2 awr gwerth chweil i’w plant ar lan y môr, ac fel gweithdy hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr sy’n gweithio gyda phlant a phobl ifanc.

Mae hwn yn weithgaredd gwych i ddysgu am yr amgylchedd glan môr ac i fwynhau’r amser yno.

[slideshow_deploy id=’1682′]