Gorsaf newydd yw radio beca sydd yn y broses o’i hadeiladu. Mae’r gwaith yn cymryd amser am mai gorsaf wahanol ei ffurf a’i chynnwys fydd hi. Fydd hi ddim yn wasanaeth yn cael ei ddarparu gan gyfryngis yn darlledu o stiwdio mewn tref neu ddinas. Fydd hi ddim yn wasanaeth a fydd yn lleol mewn enw yn unig. Yn bwysicach oll, fydd hi ddim yn wasanaeth sydd yn anwybyddu ein hiaith a’n diwylliant. Mae ceibo seiliau dwfn a chadarn, felly, ar gyfer radio beca yn holl bwysig – seiliau i’w cloddio yng nghymdogaethau Cymraeg sir Benfro, sir Gâr a Cheredigion.

Beth fydd radio beca?

Mi fydd radio beca yn darlledu yn gyfan gwbl yn y Gymraeg o amser brecwast hyd at amser te. Mi fydd radio beca yn darlledu rhaglenni yn Saesneg am gwpwl o oriau gyda’r nos. Mi fydd radio beca yn whare caneuon Cymraeg nid yn unig yn ystod y dydd ond yn ystod y rhaglenni Saesneg hefyd. Mi fydd radio beca yn rhoi’r cyfle i Bwyliaid a lleiafrifoedd diwylliannol eraill sy’n trigo yn ein plith i greu rhaglenni yn eu hieithoedd eu hunain gyda’r nos hefyd.

Ond beth yn union fydd radio beca?

Ma’ hynny lan i ni – y 150,000 a mwy ohonom sy’n  siaradwyr Cymraeg yn siroedd y gorllewin – i’w ateb. Am na fydd na stiwdio ganolog na chriw o ddarlledwyr elit yn eistedd ynddi mi fydd tonfeddi radio beca yn rhydd i ni eu defnyddio fel y mynnom – bob yr un ohonom. Gwaith staff bychan yr orsaf fydd ein galluogi i rannu ein creadigrwydd – yn unigolion ac yn grwpiau – â’n cymdogion agos a phell: o gymoedd glo caled y dwyrain hyd at farchnadoedd y Cardi ac arfordiroedd y wes-wes.   Nod radio beca felly yw caniatáu i gymdogaethau Cymraeg holl bresennol y gorllewin siarad yn fyrlymus â’i gilydd: creu yn fyrlymus â’i gilydd. Ni – bob yr un ohonom a phawb sydd am ymuno â ni – yw’r cymdogaethau hynny.