*** Nodwch, ni fydd ceisiadau newydd yn cael ei ystyried ar gyfer y Bwrsari Ysgol Fenter y Cardi ***

 

Ydych chi am ddechrau’ch busnes eich hun?

Os nad ydych chi wedi bod yn hunangyflogedig neu os nad ydych chi wedi derbyn Arian Ewropeaidd ac os ydych chi’n byw yng Ngheredigion rydych yn gymwys ar gyfer y cynllun hwn.

Mae Ysgol Fenter y Cardi’n cefnogi syniadau busnes arloesol a bydd yn ystyried y mater o ddadleoli yn ystod y broses ymgeisio.

Mae’r bwrsari’n ffynhonnell ariannu leol a sefydlwyd i ddarparu cymorth ariannol i un ai unigolion neu grwpiau o bobl sy’n bwriadu dechrau busnes neu fenter gymunedol newydd.  Bydd Ysgol Fenter y Cardi hefyd yn cynnig gwasanaeth mentora busnes i’ch helpu gyda’r fenter newydd.

Gallwch wneud cais am hyd at £1,000 (80% o’r costau) i sefydlu’ch busnes.  Gellir defnyddio’r bwrsari i dalu am:

  • Hyfforddiant – ar wahân i gyrsiau prif ffrwd
  • Offer – sy’n hanfodol ar gyfer dechrau’ch busnes
  • Marchnata

Mae’r 20% arall yn cynnwys amser gwirfoddoli, pan fydd ffrind neu aelod o’r teulu’n eich helpu i ddechrau’ch busnes.

Mae cymorth ar gael gan Antur Busnes i ddatblygu’ch cynllun busnes, llif arian, a chwblhau’ch ffurflen gais.