Ar 17eg Ebrill eleni bydd Amgueddfa Ceredigion yn dathlu ei phen-blwydd yn ddeugain oed.  Rydym wedi penderfynu bod cyrraedd 40 yn adeg dda i edrych yn ôl ar ein llwyddiannau a chanolbwyntio ar ein gweledigaeth ar gyfer y dyfodol.

I wneud yn bod pawb yngh Ngherediion, bode yn drigolion neu’n ymwelwyr, yn gallu elwa o’n gwasanaethau, mae Amgueddfa Cerdigion, gyda chymorth hael Cynnal y Cardi, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri, yn cynnal ymgynghoriad sirol i ganfod sut fyddai ein hymwelwyr yn hoffi gweld yr amgueddfa a’i gwasanaethau’n datblygu.

Byddem ni yn ddiolchgar iawn petaech yn dilyn yr linc isod i gwblhau ein arolwg ar lein.  Nid oes rhaid i chi fod wedi ymweld a’r Amgueddfa o’r blaen.

Bydd eich arolygon yn cael eu rhoi mewn raffl, felly gallech ennill £50 trwy ein helpu!

Bydd yr arolwg yn ein helpu i gynllinio ar gyfer y dyfodol.

http://www.ceredigion.gov.uk/museum/survey_13/ceredigionmuseumonlinesurveywelsh.htm?id=1

Amgueddfa Ceredigion

Fel rhan o’r ymgynghoriad rydym yn gweithio’n agos â phum cymuned i’w helpu i gynnal a hyrwyddo’u treftadaeth, gan roi cyfle inni ddatblygu perthynas glos rhyngddyn nhw â’r amgueddfa.

Os hoffech wybod mwy am y prosiectau hyn, neu gymryd rhan ynddynt, cysylltwch â carrie.canham@ceredigion.gov.uk  01970 633 088