Diwrnod Agored, Adfail Tuduraidd y Neuadd, Llanon.

Sadwrn 6ed, 13eg, 20fed Gorffennaf, 2-4yp

Am fanylion diwrnodau agored eraill ym mis Awst, gweler  ‘Canghennau’r Amgueddfa’

Eleni rydm yn gweithio gyda Chymdeithas Hanes Llansantffraed, Ymddiriedolaeth Archaeoleg Dyfed a’r Arbenigwr ar Adeiladu To Gwellt, Alan Jones, i ddiogelu’r bwthyn to gwellt yn Llanon sy’n deillio’n ôl i’r 19 ganrif.  Nodwedd arbennig o’r enghraifft wych hon o fwthyn Cymreig traddodiadol yw’r to, sydd wedi’i adeiladu o goed ail-law a changhennau heb eu torri, ac sy’n enghraifft wreiddiol o do gwellt gyda rhaff yn cadw’r gwellt yn ei le.  Byddwn yn ymgymryd â gwaith cadwraeth hanfodol i ddiogelu’r math prin hwn o do gwellt ac adnewyddu’r adeilad.

Gerllaw’r bwthyn mae adfail Tuduraidd o’r enw ‘Y Neuadd’.  Bydd Ymddiriedolaeth Archaeoleg Dyfed yn cofnodi a chloddio’r adfail, ac mae Cymdeithas Hanes Llansantffraed yn gweithio gyda’r amgueddfa i gynhyrchu paneli dehongli ar gyfer y safle.  Bydd rhaglen o diwrnodau agored a digwyddiadau i unrhyw un sydd â diddordeb yn y prosiect hwn.

Llanon Llansantffraed Ceredigion (pdf)