Dydd Sadwrn, 13ain Gorffennaf Dathlu dadorchuddio tollfyddau Cei Newydd 2.30 yp ar y cei ger swyddfa’r Harbwrfeistr. SA45 9NW

Mae tri thollfwrdd o Gei Newydd, yn cael eu diogelu a’u hail-fframio, yn barod i’w rhoi yn ôl yn eu safle gwreiddiol ar wal yr harbwr.  Codwyd y tollau ar longau oedd yn dod a nwyddau i’r porthladd, gan gynnwys byrddau billiards (5 swllt) powder gwn (swllt am bob 100 pwys), eirch, a hyd yn oed cyrff (10 swllt)!

Mae’r amgueddfa’n gweithio gyda phobl leol i archwilio’r stori mae’r tollfyrddau’n ei hadrodd am dreftadaeth forol ac economi leol Cei Newydd.