Neuadd y Farchnad Aberystwyth

Agorwyd Neuadd y Farchnad Aberystwyth ar ei newydd wedd heddiw, 14 Mehefin gan Weinidog dros Adfywio a Thai Llywodraeth Cymru, Carl Sargeant AC.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Ceredigion gyda chyfrifoldeb dros Ddatblygu Economaidd:  “Dyma enghraifft wych arall o’r modd y mae Aberystwyth wedi elwa o’r statws Ardal Adnewyddu.  Mae’r ardal o gwmpas y neuadd wedi bod yn rhan o fywyd Aberystwyth ers canrifoedd ac mae’r adeilad ar ei newydd wedd yn dod â’r cyfleusterau fyny i’r safon anghenrheidiol ar gyfer masnachu.  Gobeithiaf yn fawr y bydd trigolion Aberystwyth yn cefnogi’r cyfleuster newydd hwn.”  Ymhlith y nwyddau ar werth bydd cacennau a dillad a thecstilau dwyreiniol.

Dogfen Neuaff y Farchnad

Gwefan Cyngor Sir Ceredigion

Gwefan BBC