Mae CFFI Ceredigion yn cynnal digwyddiad ‘Dathliad Ffermio a Bywyd Cefn Gwlad’ ar 15 Medi 2012 yn Llanerchaeron ger Aberaeron, gyda chefnogaeth ariannol Prosiect Cynnal y Cardi.  Mae Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron yn bartneriaid i’r digwyddiad hwn a byddant yn dangos Casgliad Geler Jones a llawer llawer fwy hefyd.  Mynediad yn rhad ac am ddim.

Arddangosfeydd coginio a sgiliau crefft: bwyd cadw, pobi, bragu ac yn y blaen.  Arddangosfeydd sgiliau traddodiadol: cneifio llaw, adeiladu wal gerrig, plygu clawdd, trin anifeiliaid, datblygu bridiau prin.  Arddangosfeydd pysgota a trotian.  Cyfle am brofiadau ymarferol yn cynnwys wybodaeth ar gyrsiau pellach.

[hana-flv-player video=”http://www.cynnalycardi.org.uk/cym/wp-content/uploads/vids/celebrationfarminglife.flv” width=”320″ height=”240″ description=”” player=”3″ autoload=”false” autoplay=”false” loop=”false” autorewind=”true” splashimage=”http://www.cynnalycardi.org.uk/eng/wp-content/uploads/2012/08/famringlife.jpg” /]

Cliciwch yma i weld y poster:  Dathliad Ffermio a Bywyd Cefn Gwlad