Cefnogwch eich cymuned wledig: Gwireddwch eich syniadau

posted in: Newyddion | 0

Mae Cynnal y Cardi yn cynnig y cyfle i gymunedau gwledig yng Ngheredigion i gynnig syniadau arloesol am brosiectau cymunedol er mwyn helpu gwneud y sir yn lle gwell fyth i fyw a gweithio.

Os oes gennych chi syniad i gefnogi eich cymuned, medrwch ei droi yn realiti gyda chymorth Cynnal y Cardi.

Mae Cynnal y Cardi, a weinyddir gan Gyngor Sir Ceredigion, yn cynnwys nifer o feysydd pwnc lle y gofynnir am syniadau dan gynllun LEADER – a nodir manylion y rhain i gyd ar www.cynnalycardi.org.uk.  Mae helpu’r amgylchedd a lleihau costau byw pob dydd neu gynnig cyfleoedd gwell i bobl fanteisio ar wasanaethau lleol trwy ddefnyddio technoleg ddigidol yn rhai o’r syniadau y byddai modd eu harchwilio a’u cefnogi. Croesawir pob syniad – bach a mawr – ac ar sail dreigl. Dydd Llun 4 Medi 2017 yw’r dyddiad cau nesaf er mwyn cyflwyno ceisiadau.

Cynorthwyir LEADER, sy’n ceisio cefnogi ymatebion arloesol i gyfleoedd neu sialensiau y mae cymunedau gwledig yn eu hwynebu, gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Ariannir  y cynllun gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Os hoffech chi drafod eich syniad, ffoniwch Meleri, Alison neu Marie yn Cynnal y Cardi ar 01545 572063. Y dyddiadau cau yn 2017 ar gyfer cyflwyno ceisiadau yw: 4 Medi; a 11 Rhagfyr. Bydd rhagor o ddyddiadau cau yn 2018 yn cael eu cyhoeddi cyn hir ar www.cynnalycardi.org.uk. Croesewir pob cyflwyniad yn Gymraeg neu yn Saesneg ac mae Tîm Cynnal y Cardi yn edrych ymlaen at glywed eich syniadau.