Hwb i addysg ym Miosffer Dyfi

posted in: Newyddion | 0

Yn dilyn y cyhoeddiad diweddar bod Ysgol Bro Hyddgen ym Machynlleth wedi ennill gwobr UNESCO wedi’i seilio’n rhannol ar ei gwaith gyda Biosffer Dyfi, mae Partneriaeth Biosffer Dyfi wedi cychwyn ar brosiect chwe mis i greu cyfleoedd newydd i bobl … Continued